Sexualios dovanos

Posts navigation

Jei nesate tas tipas, kuris dėvi treniruotės aprangą, o jūs ieškote dovanos draugui, kuris sutelkia dėmesį į mankštos mankštą, ši treniruotės kelnių pora bus​. Laimonas Stelbys Tai nikada neatstos zmogaus prgimties - moteriai ar vyrui be. · 7y · Laimonas Stelbys Ndr. · 7y. Other Albums. 'Iš pradžių vienas kito. Unwrap Me Satin Bow Teddy (S/M, M/L). Geriausia dovana Valentino dienos proga - Jūs pati! Nuostabus vientisas atviras bodis, užsirišamas p.. € ​€.

postcrossing lt: Pagrindinis diskusijų puslapis. Website ping to the server is timed at ms. The Cape, being in the former Memel Territory. /victorias-secret-angelai-seksualios-ir-labai-turtingos-grazuoles.d?id=​ .. optoma-hd33.info​-bet-. Nereikia net minėti, kiek juoko ir linksmybių sukels ant stalo krentančios seksualios kortos. Geresnės dovanos (ypač vyrams ar porai) tikriausia ir nebūna!

daily optoma-hd33.info . optoma-hd33.info Laimonas Stelbys Tai nikada neatstos zmogaus prgimties - moteriai ar vyrui be. · 7y · Laimonas Stelbys Ndr. · 7y. Other Albums. 'Iš pradžių vienas kito. „Roseberry“ yra stilingoje, gražioje dėžutėje, todėl puikiai tinka kaip dovanos Labai rekomenduoju, jei norisi žaismingos ir tuo pačiu seksualios aprangos.


Log in or register. Sexualios b-a. Q How dovanos buy. Products basket: 0. Search among products. Product code: The dovaanos product images may vary from the ordered goods. Sexualios may be additive, stickers or sexualios elements that are not included in the item. On your device setup screen is dovanos brand color may differ from the actual color of sexuallos product. Item is out dovanos stock. At the moment they are neither our nor our supplier warehouses. Dovanos you receive your inquiry, if possible, we try to answer.

Ask for. Old price: Notify me when item will appear. Get discount code! Buy by sexualios. Dear visitor, Dovanos question about this product? Maybe you have found mistake? Or maybe you know where dovanos product is available in cheaper, and you want to dovanos the price?

Please provide detailed information in the inquiry form below and click the "Send" button Try to respond to inquiries during 1 working hour! Thanks for dovanos. Sutinku, gauti specialius b-a. Please enter your e-mail. Dear dovanos, Do you want to get a discount code? Fill out this form and only if there will be opportunities in the sexualios future during working hours to provide you with discount code.

Please enter your email address to which you will be informed when the product will reappear in stock. Similar products:. Price: 9. Price: 7. Price: This product belongs to a group Erotic games. Dovanos sexhalios with buttons help You will quickly, sexualioz and easy get this sexualios. About us F. Erika b-a. We will help sexuwlios Write a letter for me in e-mail: info b-a. Construction seuxalios building materials. Home appliances. Home and life. Equipment and devices. Plumbing equipment.

Children goods. Electrical sexualios. Goods for civilians and soldiers. Zoo goods. Medicine, sexualios. The garden-garden supplies. Sex and erotic products. Perfumes and cosmetics. Clothes and sexualios. Gifts, souvenirs, entertainment. Smart Sexualios.

Apribojau visas ilaidas, bet sskai tos vis tiek kaupsi. Tik tokioje padtyje esantys arba buv mons ino, kaip siaubinga kas vakar atsissti su skaiiuo tuvu ir sskaitomis ir ivysti baisi akis badani ties. Jei esi vienia motina, dar blogiau, nes niekas nepalaikys u rankos ir nepatikins, kad viskas bus gerai.

Esi tik tu, sskaitos, ne majantis sipareigojimas ir grauiantis jausmas, kad apvili vaikus. Neapkeniau jausmo, kad negaliu isimokti, nors vis gyvenim mokjau u save. Ir tikrai blogai jauiaus nuolat vai kams sakydama ne, kad ir kokie pagrsti ar kukls buvo j pra ymai.

Buvo tikrai sunku susitaikyti su gyvenimu, kur jiems suteikiau. Jis toks nepanaus sivaizduotj pradjus vedybin gyvenim. Man reikjo grynj Dabar pat. Lauiau galv, kaip prasimanyti kelis eurus. K dar kiti mons, kad isiverst? Apsivalgiau, bet neturjau aukso, antikvarini daikt ar pa veiksl, kuriuos galiau parduoti. Neturjau nei riziking, nei kitoki investicij, kurios suvelnint smg. Neturjau akci j, kurias galiau igryninti. Mano santaupos seniai igaravo. Buvau tik eilinis bedarbis, neturintis itekli - rodos, ms Bet k galjau daryti - alpuliuoti ir aprau doti prast skm?

Netekti nam? Stebti, kaip vaikai gyvena nykiai ir apgailtinai? Po velni, jokiu bdu! Bna sumaut dien Na, bent jau toks mano poiris. Manytumte, kad dl skol, tampos ir krizs neturjau jg meilei, bet po kurio laiko mane m grauti vienatv.

Pasijutau besvarstanti, ar nebt lengviau dorotis, jei turiau partner, kuriam galiau isipasakoti, su kuriuo galiau pasilinksmin ti. Net jei negalt padti man finansikai, jis bent jau privers t mane jaustis patraukliai, prajuokint, apmalint vienatv. Kasdienyb buvo taip traukusi, kad inojau, jog maai tik tina tiesiog susidurti su Ponu Skirtuoju, todl nusprendiau pasireklamuoti ir aktyviai stengtis upildyti gyvenime atsiv rusi sprag.

Usiregistravau geros reputacijos paini portale, bet po kurio laiko turjau sau pripainti nedaranti jokio progreso. Sa kydama jokio progreso" omenyje turiu tai, kad portale radau labai maai partneri, o tie, su kuriais susitikau, turjo daug trkum. Praleidau daug laiko stengdamasi, kad mano pasky ra bt isami, tiksli, su tikrovika nuotrauka. Norjau susipa inti su maloniu vyrikiu, su kuriuo eiiau pavalgyti ir pasi linksminti, su kuriuo galiau umegzti draugyst arba santy kius, kad mano mintys kuriam laikui atsitraukt nuo tikrovs, bet toki vyr nesutikau, bent jau ne tame paini portale.

Nujau kelis pasimatymus, bet visi buvo vienkartiniai. Nemanau esanti iranki, bet tie vaikinai taip begdikai aki vaizdiai rod norintys tik greitai pasibarkinti, kad mane tai erzino ir atm drs. Argi nra vyr, kurie nort pasikal bti ir tik po to nusprsti, ar yra abipus trauka?

Kai kuri vyruk mintys buvo tiesiog netiktinos. Su vienu susitariau igerti kavos, o jis buvo toks lus, kad i anksto usak kam bar viebutyje, akivaizdiai igerti kavos suprasdamas kaip pasibarkinti.

Dar buvo toki taip, tai nutiko ne kart , ku rie susipaindavo su manimi, paspausdavo rank, itardavo: Labas, ak koks prastas oras ir pasidomdavo mano seksuali niais pomgiais! Net neapsimesdavo, kad juos domina mano asmenyb. J pasiptimas ir tiesmukumas udirbdavo mano neprielankum ir sunaikindavo bet koki galimyb permiego ti, net jei jie bdavo patraukls. Vien dien buvau namie, pasitikrinusi inutes paini portale ir eilin kart radusi daugyb kiaurai permatom no rinij pasibarkinti", nuobodiavau ir dl visko iek tiek krimtausi.

Pasigirdo dur skambutis - artima draug usu ko arbatos ir paguodos. Atleido jos vyr, ir ji atsidr vienoje valtyje su manimi - taup kaip pamiusi, bet taip ir neturjo pakankamai pinig. Susdome igerti kavos ir pliurpme apie sunkumus, su kuriais susiduriame, paskui stengms sugalvo ti, kaip prasimanyti pinig. I lugdanio beviltikumo mus apm kvailas juokas. Mes bliovme i juoko sivaizduodamos, kaip demonstraty viai vaiktinjame, kad potencials klientai galt rinktis: - Ponai, o ia - Destine, baigianti ketvirtj deimt, tur jusi kelis savininkus, gimdiusi tik tris vaikus, turi kelis sva rus antsvorio, bet jums, vyruiai, patinka turt u ko laikytis, ane?

Destine save apibdina kaip reikalaujani labai maai dmesio - prog nusiskusti kojas ji gauna tik kart per mne s. Kadangi nebra pajam, ji nebegali isisti vaik dienos centr ir braukti spa, todl nekreipkit dmesio ir tuos kelis spuogus.

Ji labai universali, per sekunds dal i dominuojan ios tokios, kokia bna aukldama vaikus gali virsti paklus ni kaip bendraudama su banko vadybininku.

Kadangi turi veisti namus ir vienu metu daryti milijon dalyk, ji labai tvirta ir lanksti, be to, ir skausm pakenia, jei jums, vyru iai, itai patinka - ties sakant, ji tikriausiai umigs ant js, jei tik gaus prog, nes yra sumautai pavargusi.

Garantuojame, kad Destine - tikra, paprasta moteris. Na, vyruiai, ar bus, kas j ims? Mudvi prisijuokme, paskui grome tikrov, atsidusome ir tsme dien. Aiku, mes juokavome, bet pasijutau vis galvojanti apie ga limyb pardavinti savo kn. Ar ji tikrai tokia beprotika? Ketinau itrinti savo paskyr i paini portal, nes iki gyvo kaulo griso man raantys sekso itrok oportunistai, bet miau svarstyti: gal u to kas nors slypi?

Akivaizdu, kad vaiki Tikriausiai nedaug, pamaniau, ypa ne tokios kaip a, kurios paini portale buvo dl rimt prieasi. K tie vaikinai dar, kai juos atstumdavo per kelis pasimatymus? Logikai pagalvojus, rodytsi daug protingiau pripainti sau, ko nori, paprayti to ir susimokti. Kodl jie to nedar? Tiesiog jie nenori santyki. Pasijuokiau i savs dl toki idj, sakydama sau, kad tai tebuvo mini eksperimentas. Taiau idja m aknytis. Ar galiau parduoti seks u pinigus? Slydau keturiasdeimtme io link ir n i tolo neprilygau Graios moters proporcijoms, tad, pradiai, ar kas nors pirkt mano kn?

Pamaniau apie vyr, su kuriais teko susitikti, nekantrum ir pagalvojau: tie s sakant, taip. Sakyiau, vyrai nort usiimti seksu su tokia normalia moterimi kaip a - bent jau anksiau tai tikrai ne buvo problema.

Taiau ar galiau sugulti su nepastamuoju ir leisti jam mane siskverbti? Pagalvojau apie savo seksuali n patirt: buvus vyr, visus buvusius vaikinus, atsitiktinius vienos nakties nuotykius. Vl pasijutau bemstanti: ties sa kant, taip, manau, galiau. Seksas man patiko, turjau stipr tapatybs suvokim ir tikrai pasinaudoiau kokiu nors atran kos procesu, kad atsikratyiau suski ir apsisaugoiau.

Juk tai lengvas udarbis, seniausia profesija pasaulyje. Be abejo, prie daugel met biau galjusi tuo usiimti, bet ar galiau da bar, bdama atsakinga mama? Atsakymas buvo lengvas - ga ljau btent todl, kad buvau atsakinga mama.

Nusprendiau atlikti tyrim ir isiaikinti, ar mstau lyg beprot, ar i ties egzistuoja rinka tam, k galiau pasilyti: auktos klass prostituts paslaugas, n i tolo neprimenanias iaurios sekso pramons juodojoje rinkoje, apie kuri rao lai kraiai. Vis pirma sukriau netikr paskyr paini porta le, kad isiaikiniau galimybes. Paskyroje nebuvo smulkme n, iskyrus ami sumaint keleriais metais , gyvenamj viet, lyt ir nurodyt profesij - masauotoja".

Na, reakcija mane priblok. Negaljau patikti, kaip spariai prisipild gaut laik dut. Pradjusi skaityti lai kus suvokiau atradusi nepaliest, atvir, bet nepakankamai aptarnaujam rink - tikras erotinis verslininko sapnas! Nors paini portalo paskyroje beveik nebuvo informacijos apie mane, joje buvo btent tiek smulkmen, kad susiviliot tik sekso norintys vaikinai. Pirmuosiuose gautuose laikuose jie nedrsiai teiravosi, kokias masaavimo paslaugas teikiu, kokie mano kainiai ir ar silau k nors papildomai".

Vyrai i tolo uuod, kad siliau sekso paslaugas u pinigus, ir ukibo ant kabliuko. Galiausiai ivydau ruoel viesos ilgo tam saus tunelio, pro kur taip ilgai broviausi, gale. Jauiausi, lyg atradusi aukso gysl. Prapliau tyrim, kad isiaikiniau, k apskritai reikia bti palydove Airijoje, ir nustatyiau, ko btent nori vyrai.

In ternete, forumuose ir Airijos palydovi tinklalapiuose perskai iau, kad daugum moter spaud laikas - per dien ar nakt reikjo sprausti tam tikr kiek klient, todl bdamos su vy rais jos nuolat irjo laikrod. Tai sutapo su laikais vyr, su Man daugiausia ra vyresni, ved arba sipareigoj vyrai, vis pabrdav slaptumo, saugumo ir gero sekso svarb. Vieni minjo turj neigiamos patirties su usienietmis, kai jausdavosi lyg dar vienas klientas", ir sak nor ypatingo ir neskubraus susitikimo.

Jie norjo airs moters, pabrdami od moters" - su apvalumais, strijomis ir kitkuo. Laikuose viename po kito buvo tvirtinama, kad ankstesns palydovs per daug skubdavo, buvo atitolusios.

Vert, kuri jie tam skyr, savaime suprantama, atsispindjo sumoje, kuri buvo link sumokti. Tuo metu jau nesibaisjau savimi, tiesiog avjausi atranda mu pasauliu, apie kur iki tol nieko neinojau.

Aiku, tokiame darbe saugumas nra garantuotas, bet skaitydama laikus ir vertindama, k vyrai juose rao, suvokiau, kad pasiruoimas ir sveikas protas padt nustatyti tvirtas atrankos taisykles, kurios atpaint man ir mano padiai tinkamiausius vyrus kitaip tariant, tuos, kurie netekt tiek pat kiek a, jei pasklist inia apie j ygius.

Dar mane nustebino tai, kad tiems vai kinams nereikjo pornografijos vaigds i fantazij - jiems reikjo gantinai paprasto sekso jaukioje, laisvoje aplinkoje ir iokio tokio ryio su palydove. Tai neatrod pernelyg sudtin ga. Ankstesniame profesiniame gyvenime laikiausi tokio prie odio: iankstinis pasiruoimas ukerta keli sumautai pras tam pasirodymui.

Nusprendiau sumanym" laikyti dar vienu verslo planu ir atlikti parengiamuosius darbus. Suvokiau, Pagaliau atsipirks ir mokymai Nugalabytas PowerPoint pre zentacijos", kuriuos iklausiau ir vliau pati dsiau. Padka visiems buvusiems darbdaviams u tas mokym dienas - vis dlto apsimokjo! Pasinaudojusi verslo valga, sukriau rinkodaros strategij, kuri galiau taikyti sekso pramonje kaip profesionali paslaug teikja.

Sudariau apytikr verslo plan, nustaiau siekius, prioritetus ir laiko valdymo tikslus. Jei jau darysiu, tai darysiu kuo saugiau. Pagrindin pardavimo taisykl - suinoti, ko nori klientas, ir tai duoti. Vis skaiiau laikus i masauotojos" paslaugo mis susidomjusi vyr, rinkdama svarbiausius dalykus, kad sukuriau vaizd, ko jie labiausiai nori perkamos moters drau gijoje. Svarbiausi prioritetai: visikas anonimikumas, jokios tikimybs bti ukluptiems mon arba policijos, saugus sek sas, kad utikrint mon ir meilui sveikat, ir entuziazmo kupinas seksas - vaginalinis, oralinis ir analinis.

Kalbant apie umokesio tarifus, neturjau, kuo remtis. Buvo du standarti niai modeliai: ema kaina ir didel klient kaita, kad gautum pelno, arba maa kaita ir aukta kaina. Remdamasi tuo, k ra pirmieji atsakiusieji, nusprendiau, kad galiau taikyti didel kain ir turti maai klient. Sudariau kainorat": Neketinau stebti laikrodio, kadangi, pasak vyr, tai buvo vienas nemgstamiausi dalyk, bet pamaniau, jog daugiausiai valandos ir penkiolikos minui pakaks nat raliai baigiai pasiekti.

Atliekant tyrim ir kuriant planus viskas darsi vis realiau. Todl engiau paskutinius ingsnius. Ai Naujosios Zelandijos vyriausybei - internete radau isam ir aktual rizikos vertinim prostitutms.

Toje alyje prostituci ja legali. Ten aikiai idstyti konkrets darbo pavojai, susij su saugumu ir saugiu seksu, ir kaip geriausia nuo j apsisaugoti. Ten radau ir informacijos, apie kuri pati nebiau pagalvojusi, pavyzdiui, su savimi turti ibintuvl, jei reikt apirti pen ir sitikinti, kad jis atrodo sveikas, neleisti kno skysi slyio su n viena anga, nesisksti ir nesidepiliuoti vaku dvi deimt keturias valandas prie susitinkant su klientu, kadangi oda gali bti imlesn infekcijai.

Nusipirkau pig neregistruot mobilj telefon. Usisakiau kredito kortel su kukliu limi tu - pirmj gyvenime. Susigalvojau darbin vard ir sukriau kit elektroninio pato paskyr. Paskui masauotojos profilyje nurodiau mobiliojo telefono numer ir laukiau, kas nutiks. Vien antradien, vasario pradioje, sulaukiau pirmojo skam buio i potencialaus kliento. Visk prisimenu aikiai - vir tuvs kriauklje skutau bulves, kai suvito darbo mobilusis" Skubiai iupau rankluost ir nusausinau rankas.

Pakliau telefon ir su stojau, kad nusiraminiau. Giliai kvpiau ir spusteljau ali klavi. Galvoje balsas klaus: Ar iprotjai? Pabudo mano vadybininks instinktai ir akimirksniu pasijutau rames n ir valdanti situacij.

Ketinau kuo daugiau iklausinti apie j, kad sitikiniau, ar jis man tinkamas klientas - ypa ar tin kamas kaip pirmasis. Kalbjoms madaug deimt minui ir nustebau, kaip greitai jis atsipalaidavo ir atsivr. Aidanas save apibdino kaip eilin vyruk", pusju s ketvirtj deimt.

Jo draug kur laik prastai jautsi ir, nors rimtai nesirgo, jos libido smigo emyn. Jis kalbjosi su ja, kaip isprsti neegzistuojanio sekso problem, bet veltui. Nusprend susitikti su palydove, kadangi nebegaljo paksti nepasitenkinimo, bet nenorjo umegzti romano ar sivelti vienos nakties nuotyk.

Paman, kad palydov - geriausias bdas nepasitenkinimui sumainti be pavojaus bti iaikin tam. Sak nors tik normalaus" sekso - nieko nepadoraus ar pasibaistino". Taiau tokiomis aplinkybmis nusprendiau, kad klientas be patirties ir dide li lkesi - puikus kandidatas pabandyti.

Pasitarme ir nusprendme dl vietos. Susitikti sutarme po dviej dien. Mstydama apie reikal, nesugebjau nusprsti, ar pir m kart geriau susitikti su skaisiu klientu, ar su patyrusiu vartotoju.

Viena vertus, jei suklysiu arba atrodysiu nenutuo kianti, k darau, naujokas to nesupras. Kita vertus, labiau versl imanantis asmuo tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai galt suteikti man verting ini. Bet kokia tikimyb susitikti su patyrusiu vyruku, kuris suprast, jei suvokiau negalinti to padaryti, arba jei seksas bt prastas, o jis pamanyt, jog nesu verta t pinig? Seksu pastarj kart usimiau prie kelis mnesius, bet net ir tada nordama atsipalaiduoti prisigriau degtins su tonik. Lytiniame gyvenime nebuvau lyder - praeityje ger seks pa tirdavau tada, kai reaguodavome kits kito atsakus - ir, be abe jo, tie vaikinai nebuvo nepastami, jie nesitikjo, kad bsiu daug patyrusi meilu, ir neplojo u tai pinig.

Man anga Taiau susitikusi su pir muoju klientu bsiu blaiva kaip sis n gurknelio alkoholio net dl drsos - prie ir po susitikimo vairuosiu automobil , o i mans tiksis sekso be jokios angos. Viskas gali baigtis tragikai, o a nenorjau patirti smurto. Be to, nemaniau ga linti pakelti, jei vaikinas pamanys, kad esu niekam tikusi. Ne, nusprendiau, naujokas tikrai geriau. Pirmasis potyris turjo bti teigiamas ir suteikti man pasitikjimo. Pritaikiau pamok i ankstesnio profesinio gyvenimo: suvokimas yra tikrov.

Jei atrodysi pasitikintis ir kompeten tingas, mons tiks, kad toks tikrai esi tau dar nespjus nie ko padaryti. Taigi, nordama skmingai atlikti vaidmen, turiu usidti kauk ir t suvokim paversti kliento tikro ve. Turiu sivaizduoti, k daryt patyrusi prostitut, kaip ji mstyt, elgtsi, kaip tramdyt ir nukreipt klient nepasirodydama valdinga. Kad galiau ateityje i to udirbti, is pasirodymas turjo bti geriausias gyvenime.

O pinig man labai reikjo. Nelabai galvojau apie tai, kaip viskas vyks fizikai, nors nie kada neusimiau seksu nebdama susijaudinusi. Svarsiau, ar vagina apskritai sileidia pen, kai nra n trupuio sudrku si? Aiku, kad sileidia, pasakiau sau, juk prostitutms nema noma bti susijaudinusioms su visais klientais. Mechaniniai dalykai neturt kelti problemos. Jaudinausi dl vaidybos.

Kaip man seksis apsimestinai dejuoti, aimanuoti ir nevankiai kalbti - daryti visk, ko tiksis klientai? Nevankiai kalbti telefonu viena, bet kas bus, kai prieais mane bus nuogas k Ar galiau viskam vadovauti ir subtiliai tramdy ti klient, pasakyti, kai jis perengia rib arba per arti mans prikia nuog varp? Taip, inojau, kad jo penis mane lies, bet nenorjau, kad jis maskatuot netoli mano genitalij - sau giame sekse kompromis nebna: arba jis saugus, arba ne, ir jei jis pernelyg priarts prie vienos ang, tursiu jam pasakyti.

O jei jis bus iurktus ir nors mane skriausti? O jei man liks mlyns tose vietose, kur jis mane laikys, kai praysiu liautis? O jei jausiuosi tokia inaudota ir paeminta, kad to neatpirks jokie pinigai? Nerimavau dl i dalyk, bet gyvenime nuolat vengdamas vis jei niekada nieko nepatirtum.

Susitarme susitikti trij vaigdui viebutyje, kur abu inojome. Iki jo abiem buvo netoli vaiuoti. Kelis kartus ten pietavau, vieta man pasirod rami ir vari. Vyliausi, kad kam bariai padors. Susitikimo dien nervinausi, bet buvau pasi ryusi ikiui. Turjome susitikti devint valand vakaro, taigi - marios laiko pasiruoti.

Paskambinau j viebut ir u sakiau kambar telefonu kalbdama pasitikiniai ir mandagiai, o rezervuodama pasinaudojau naujja kredito kortele. Kaip prastai ketvirtadieniais vaikus nuveiau pas tv, o paskui mginau apgalvoti visus laukianio susitikimo variantus. Buvo sunku numatyti, ko prireiks. Akivaizdu, kad svar biausia prezervatyvai, lubrikantas ir masao aliejus - tiek i siaikinau.

Kadangi lauksiu jo kambaryje pasiruousi veiks mui, tursiu atitinkamai atrodyti. Perirjau stalius miega majame. Turjau grai negli ir ilkini apatini, kuriuos vilkjau savo buvusiam vyrui, bet jie tokiai situacijai atrod Nuvaiavau miest ir Penneys parduotuvje isirinkau raudonai juod satinin korset.

Jis buvo papuotas sukryiuota detale, kylania iki pat pakietintos liemenls. Korsetas ikirpt ir atideng, ir prilai k, o tai svarbu krtims, imaitinusioms tris vaikus. Derin pa pild trumpi raudoni naktinukai ir nriniuotos raudonos spal vos siauriks.

Drabuiai buvo aptempti, neskoningi ir kekiki - kitaip tariant, tobuli. Dar radau nebrangi por raudon lakuot smailiakulni, kurie buvo tokie nepatogs, kad turjo bti skirti tik miegamajam. Nesvarbu - kai klientas atidurs kambaryje, o a pastypiosiu tiek, kad j suaviau, batelius nusispirsiu. Stovdama eilje su krepeliu beskonybs jauiau si netiktinai drovi, bet, laimei, pastam nepastebjau.

Gerai, metas pakalbti apie techninius dalykus. U keli dur nuo Penney s buvo senovika vaistin. Greitai j radusi ir apirjusi vairius gaminius, galiausiai isirinkau paprast KY Jelly jis pasirod neutralesnis nei Durex Tingle, be to, su juo buvo ne taip drovu eiti prie kas.

Jei mano dalys visikai mane nuvils, dl visa ko tursiu lubrikanto. Nujau apirti plataus skirting prezervatyv asortimento. Galiausiai nu sipirkau dvylikos vienet Durex Fetherlite pakel.

Tekstas ant pakuots bylojo, kad jie didino jautrum, buvo geresns formos, todl geriau tiko ir buvo lengviau umaunami - man visa tai nuskambjo tikinamai. Pagaliau patraukiau nekalt homeopatijos lentynos prie globst ir sigijau levand ir bekvapio aliejaus masaui.

Juk reklamavausi kaip masauotoja. Mano buvusysis mgo ger masa, ypa pirmaisiais santuokos metais, o a, nordama j patenkinti, imokau daryti geiduling atpalaiduojant masa ir inojau, kokie aliejai tam labiausiai tinka. Pamaniau, kad masaas pads pereiti nuo prisistatymo prie sekso, tai bus tarsi buferis tiek man, tiek klientui. Grau namo su naujomis darbo priemonmis ir miausi planuoti, kaip visk darysiu. O jei pavluosiu arba jis atvyks anksiau ir ivys mane paprastais drabuiais?

Tai sugadint iliuzij. Taigi, tursiu atvykti pusiau pasiruousi. Nu siprausiau po duu, susiukavau plaukus, pasidaiau, lindau naujus apatinius, paskui apsivilkau ilg juod sijon, daili pa laidin ir elegantik vark. Atrodiau visikai padoriai. Keks auktakulniai ir kiti reikmenys nukeliavo mading milinik odin krep, kaip ir pinigin, i kurios imiau visus asmeninio pobdio daiktus: vaik nuotraukas, ekius, korteles su tikruo ju vardu ir adresu. Kredito kortel sidjau varko kien, kur jos niekas nematyt.

Man buvo n motais, kad ant jos nurodytas tikrasis mano vardas - tiesiog atrodysiu kaip eilin keliaujanti verslinink, usisakiusi kambar viebutyje, be to, pasirpinau, kad kortel bt paslpta nuo kliento. Man tai nekl problem. Baigusi atsistojau prieais veidrod. Bendras vaizdas buvo madingai paprastas. Buvau pasiruousi ir dar turjau marias laiko. Mano galva vis dien sukosi dl galim io vakaro susitikimo pasekmi. Skrand tamp spazmai, mane pykino, bet vis tiek norjau tai padaryti. Laikas slinko ltai, tenorjau visk baigti.

Reikjo simesti k nors skrand, kol griu namo, praeis dar kelios valandos, todl prisiveriau igerti arbatos ir suvalgyti skrebu t. Paskambinau vaikams palinkti labos nakties, kad jie vliau mans neiekot. Vyliausi, kad jie neskambins mano asmeni n telefon, svarstydami, kodl neatsiliepiu.

O jei paskambins, vliau tiesiog sugalvosiu kok pasiteisinim. Keturiasdeimt minui vaiuodama viebut galvojau, kaip elgsiuosi ten nuvykusi. Pasimiau kelis aplankus, kad sukuriau spd, neva esu verslinink. Buvau sitikinusi, kad atrodau tinkamai ir n viena ivaizdos smulkmena nerkia seksas". Jei man ieinant registratroje nieko nebus, sum u kambar nuskaiiuos nuo kredito kortels, ir viskas baigsis pa prastai.

Jei u stalo kas nors bus, sukursiu istorij, es susirgo giminaitis ir turiu skubiai grti namo. Automobil pastaiau tolimajame pagrindins stovjimo aiktels kampe, kur, kaip buvau sitikinusi, nuo viebuio jimo niekas nematyt registracijos numeri.

Jei reikalai klos tysis labai blogai ir man reiks greitai nedintis, nenorjau, kad kas nors galt atpainti automobil. Pus smegen stengsi, kad atrodyiau kuo normaliau, taiau kita pus tauk, kad galiu apsigrti, dabar pat ieiti ir viskas bsi gerai. Prijau prie registratros stalo ir pasakiau merginai turinti vienai nakiai usakyt kambar. Ji buvo labai draugika ir plepi - pernelyg plepi. Bdama tokios bsenos nepajgiau tuiai pliurpti ir kalbjau atariai, net iek Atsipraiau pasakydama, kad ilgai vairavau ir labai pavargau.

Pirma pamoka: jei kada nors vl tai darysiu, prie registratros prieisiu nusiteikusi sausai ir dalykikai, ne irsiu akis ir nesiypsosiu. Jie nepleps su mogumi, kuris akivaizdiai to nemgsta. Patekau ilg kori dori su udar dur eilmis. Kas djosi u j? Vienas Dievas teino. Ltai jau stebdama numerius, kol pasiekiau savj. Nuo pat tos akimirkos, kai engiau kambar, norjau i jo dingti.

Jis buvo maas, anktas, dvelk priplkusiu tabaku ir oro gaivikliu. Rdi spalvos kilimas greta plik magnolijos spalvos sien atrod apgailtinai.

Kojgalyje dryksojo aptriu usi dmta antklod. Susukau j ir kiau spint. Patalai buvo suplonj nuo skalbimo, taiau bent jau vars. Apvietimas vir galvos buvo labai rykus, apsidairiau iekodama lempos, bet tokios nebuvo. Vonioje buvo muilo, keli vars rankluos iai ir du plastikiniai puodeliai, udengti popieriniais higieni niais dangteliais.

Dieve, kaip paprasta, visai nepanau viebu t, kur pasirinkiau atostogoms. Man topteljo, kad pora kvapij vaki bt daug k pakeitusios. Palikus jungt vies vonioje, ijungus pagrindin miegamojo lemp ir kambaryje ybiojant kelioms vakms patalpos skurdumas dingt, mano ivaizdos trku mai sumenkt ir sitvyrot patrauklesn atmosfera.

Antra pa moka: bk pasiruousi atitinkamai papuoti kambar. Nusirengusi iki palydovs aprangos ir sudjusi drabuius sukiuusioje, i medienos plau ploki sukaltoje spinto je, nusiuniau Aidanui inut su kambario numeriu ir nuro Man idivo burna, irdis dausi.

Ivydau savo atvaizd dideliame vei drodyje ant prieingos sienos: vos atpainau save ak rian iais apatiniais ir absurdikai auktais vilganiais bateliais. Balsas buvo ne savas. Tyl nutraukdavo tik retkariais pasigirsdavs triukmas i automobili stovjimo aiktels apaioje. I jungiau. Treia pamoka: atsinek nuosav muzikos altin.

Atsistojau ir miau nervingai vaiktinti ir trkioti. Rimtai, k, po velni, ia darau? O jei jis baisus, iurktus arba nors mane nuskriausti? Visa tai pernelyg rizikinga, k sau galvojau? Susitvardiau, giliai kvpiau, atloiau peius, pasistengiau atpalaiduoti veid, kad jis gaut maloni - ar bent jau ne isigandusi - iraik ir per kelis colius pradariau duris.

Ivydau por pilkai mlyn aki ir atvir malon veid. Jis atrod normaliai. Atjo metas. A tai dariau. Aidanas nuvelg mane - nuo vilgani suvelt plauk iki kekik blizgani bateli. Apsidiaugiau, kad bent kam nors taip atrod - akivaizdu, kad skonio jis neturjo.

Malonu su tavimi susipainti, - pasakiau stengdamasi kalbti nuoirdiai. Liepiau jam sitaisyti ir pyliau stiklin vandens. Jis buvo madaug ei pd gio ir gana raumeningo kno sudjimo. Kaip trisdeimtmet perkops vyras jis vilkjo senamadikus drabuius. Nesusiturjau nepasteb jusi tamsrudi bat be raiteli - tokius mano tvas vardan patogumo pradjo avti sulauks eiasdeimties. Jis vilkjo megztin ir dinsus - atrod, kad abiem drabuiams praverst skalbimas. Man jis nebuvo nei patrauklus, nei nepatrauklus tiesiog ne mano skonio.

Jei nori pradti, nusirenk ir atsigulk ant lo vos, - diugiai itariau a, laikydamasi kontrols iliuzijos, ku ri norjau sukurti. Tyloje jis m nusirenginti. I to, kad dar visk, k pasi liau, supratau, jog diaugsi, kad vadios mano rankose. Pa siruoiau tik labai maai kam ir neturjau plano, k veiksiu su juo artimiausias devyniasdeimt minui. Tiesiog elgiausi pagal situacij, vildamasi suprasti jo uuominas. Mane guod viena - jis tikrai neturjo lkesi. Su didiuliu palengvjimu nusispyriau idulkinti praan ius batus.

Jam gulint ant lovos i krepio pasimiau masao aliejaus buteliuk ir pasakiau, kad jei jis atsigulsis ant pilvo, pradsiu nuo velnaus masao. Negaljau patikti, kaip ramiai skambjo mano balsas. Pamirau idlio ti daiktus ant spintels, todl teko atsiprainti, kad knisuosi krepyje j iekodama.

Taip pat pamirau isiimti laikrod ir telefon - pirmj laikui sekti, o antrj tam atvejui, jei reikt skambinti pagalbos tarnyboms. Ketvirta pamoka: susitvarkyk daiktus prie klientui ateinant kambar. Rodsi, kad Aida nas nepastebi, jog ne viskas klostosi sklandiai. Nesakiau jam esanti naujok - norjau pairti, ar galiu tai padaryti nepa dedama, ir nenorjau, kad jis u tai prayt nuolaidos. Jis nuogas guljo ant lovos veidu emyn.

A atsistojau greta, palinkau vir jo ir delnus prisipyliau masao aliejaus. Suil diau j ir pradjau masauoti vyro nugar. Buvo taip keista j liesti - jo oda buvo nepastama ir n kiek nepanai kitas anksiau liestas odas.

Raukiausi liesdama jo kn. Kai paskau do rankas, supratau turinti prisiartinti, kad tinkamai j masa uoiau, ir privalanti veikti nusistatym prie j. Jei jau nu sprendiau tai padaryti, turjau rytis. Ulipau ant lovos ir atsiklaupiau jam tarp koj, taip buvo kur kas patogiau. Bet vis dar svarsiau, kaip, po velni, pralei siu su juo dar valand. Jis buvo toks tylus - ar galvojo ieiti?

Ar taria, kad esu mgja? Jo odiai tapo tikrovs patikrinimu. Galiu tai padaryti. Jam jau buvo malonu, nors pati viduje ir miriau. Pasakiau sau: jei tik liausiuosi galvojusi, kaip prastai man sekasi, ir sutelksiu vis dmes jo malonum, man pavyks.

Tuo metu jau inojau, kad tikrai usiimsiu seksu. Jei jau nujau taip toli, padarysiu visk iki galo ir gausiu pinigus - tai kur visa esm.

Tvyrojo nejauki atmosfera. I ties, neskambant muzikai ir mudviem nesikalbant buvo tiesiog siaubinga. Tyliai prakalbau joki varginani tem, tik nutraukiau tyl, tai padjo abiem atsipalaiduoti. Suinojau, kad jis vadybininkas gamykloje ir kininkas puse etato, taigi neklydau dl jo kaimietiko akcento.

Kur laik jis kalbjo, garsiai sksdamasis ems kio sektoriumi ir tampa. Nusileidau jo kojomis ir vl grau iki upakalio. Kad tave kur! Prajo vos penkiolika minui, o ir siauriks, ir vielos korsete jau rsi kn, varydamos mane i proto. Sugrieiau dantimis - dar ne metas i j ilsti. Papraiau jo apsiversti ir masaavau krtin. Nuo jo dvelk muilu ir dezodorantu, bet jis buvo nesiskuts ir turjo ryki popiets barzdel.

Mans tai nesuavjo, bet ko gi, po velni, tikjausi? Kad jis pasitemps prie palydov? Turiau atsipeik ti - tai ne pasimatymas ir jis nesisteng mans suavti. Jis guljo sudjs rankas u galvos ir palankiai irjo j mano krtis.

Atrod, kad jam gana patogu. Dabar jam jau at sirado erekcija, taigi atjo metas visk paskubinti. Dieve, kaip palengvjo! Daugiau nebevilksiu tokio pigaus lamto - neverta ksti nepatogumo. Penkta pa moka: investuok padori darbin aprang tiek dl savs, tiek dl j. Jei norjau skmingai inaudoti seksual vaizd, tur jau rasti perkam aprang, kuri bt kiek patogesn ir labiau mano stiliaus, a per sena pigiems skarmalams.

Rodos, kad posakis apie moteris, gimdyvi palatoje praran danias bet kokius stabdius, tiesa - n nesusimsiusi apsi nuoginau prieais t vyr. Mano figra gera, visi linkiai ir atsikiimai reikiamose vietose, bet per kelerius pastaruosius metus priaugau svorio ir vilkiu e iolikto dydio drabuius.

Tikrai nesu panai stereotipin etojo deimtmeio mergin staiomis krtimis ir standi O kadangi Aidanas patyr erekcij dar prie ivysdamas mane nuog, tikriausiai fiziniai mano trkumai jam buvo n motais. Man atrod nenatralu sdti ant jo ir judinti klubus, bet jutau j stangrjant ir jauiausi patenkinta, kad kol kas man gerai sekasi.

Apsidiaugiau, kad jis kak pasil. Gerai, jei darau tai, ko nori jis. Aidanas labai ilgai buiavo ir glamonjo mane - kojas, pilv, krtis ir rankas, paskui perjo prie putyts. Kai kio galv man tarp koj ir jau ketino mane tenkinti, staiga paklau s, ar gali tai daryti.

Atrod, kad jis trunka vis aminyb, bet kol kak dar, lai kas jo ir susitikimas artjo prie pabaigos. Guldama msiau, koks nepatyrs jis rodsi: prisilietimas per iurktus, mano kn, net putyt, buiavo tik lpomis, be lieuvio, ir neatrod, kad jis turt bent koki technik. Kadangi tai kl nuobodul, mano mintys nuklydo: ar jo partner leidia j tenkinti burna? Ar ji pernelyg drovi, kad pasakyt jam, k daryti, ar tiesiog ne supratinga? Tikriausiai taip ir yra, nes jo poiris buvo toks pa prastas. Jei tai bt mano malonumui, biau radusi bd, kaip j pamokyti, bet taip nebuvo, todl guljau ir visk primiau.

Jis kyteljo galv man i tarpkojo. Mane nustebino, kad jam rpjo. Usimerkiau ir stengiau si mgautis gantinai maloniomis akimirkomis. Jo varpa jau buvo visikai sustandjusi, stora ir sunki. Man tai patiko. M gau pilnumos pojt vaginoje sekso metu. Ilg laik prezervatyvais naudojausi kaip pagrindine kontracepcijos priemone, taigi gerai mokjau juos udti. Man labiau patiko tai daryti paiai, kad inoiau, jog jis umautas tinkamai.

Umoviau sarg jam ant varpos, o jis sitais ties mano putyte, pavelg tiesiai mane ir stabteljo. Jau seniai to nedariau. Jis pasirm ant rank, kad neprislgt mans kno svoriu ir ltai, giliai siskverb mane. Jausmas tikrai buvo malonus. Usimerkiau, kad neiriau j - tai bt pernelyg intymu tokio pobdio susitikimui ir neatrod tinkama.

Usimerkusi galjau sutelkti dmes puikius pojius, kol jis toliau kio ir trauk. Buvau beveik pamirusi, kaip man patiko seksas ir kad man jo trko. Taip tssi kur laik, kol pamaniau, kad jis tikrai turi bti pasiruos padidinti temp ir baigti. Buvau su drkusi, daugiausia dl to, kad jis mane tenkino burna, nors ir netikusiai, bet jam vis skverbiantis pradjau sausti, jutau maudim. Be to, jo laikas beveik baigsi, ir jam reikjo pa siekti finio linij.

I to, kaip jis tai pasak, spjau, kad turiau susiavti, jog jis gali taip ilgai ilaikyti erekcij. Jei tai bt mano vaikinas, gal ir biau susiavjusi, bet dabar tiesiog norjau, kad jis baigt ir nedintsi velniop.

Kakodl neatrod, kad jis susinervino nebaigs. Jam rengiantis usimeiau raudonus naktinukus. Paskui jis isim pinigin ir pradjo skaiiuoti banknotus. Apsidiau giau, kad nereikia prayti. Kalbdama telefonu gana aikiai tai pasakiau. Atrod, kad jis nuoirdiai nustebo ir susigdo. Nulksiu iki artimiausio bankomato ir tuoj pat griu. Ieidamas paskui save udar duris, o a pagalvojau: Na, daugiau jo nebepamatysiu. Jis mane ap gavo, o a grauiausi, stengiausi suprasti, k galjau padaryti kitaip ir kaip elgtis, jei taip dar kart nutiks.

Kambaryje tvyrojo sekso, latekso ir kn kvapas. Jis paliko prezervatyv ant grind - pakliau j su nosinaite ir meiau iukli maie l, kur buvau atsineusi. Rodsi kvaila j paimti su nosinaite, kai vos prie kelias minutes jis buvo manyje, bet tarytum i jungiau palydovs asmenyb ir vl tapau savimi.

Pigiu mui lu kruopiai nusiprausiau rankas ir servetlmis nuvaliau paakius itepus blakstien tu. Servetl imeiau iukli n, udengdama prezervatyv. Biau mielai nusipraususi po duu, nusiplovusi j ir nusivaliusi darbin makia, bet nesu galvojau pasiimti higienos reikmen. Nujau sutvarkyti lovos ir pastebjau dar kai k, ko neapgalvojau: kokias paklodes palieku. Po tokio sekso didels netvarkos neliko, taigi nema niau, kad kambarin k nors pastebs. Paklojau lov, grinau viet sen apklot - atrod, kad tik priguliau ant lovos.

Kaip tik vilkausi sijon, kai pasigirdo beldimas duris. Prie atverdama jas mikliai apsidairiau, kad sitikiniau, jog niekas neatrodo tartinai. Ne, viskas tvarkoje. Atidariau duris ir nustebau ivydusi u j stovint Aidan. Jis dav man imto eur banknot, dar kart atsipra ir palinkjo labos nakties. Stovjau spoksodama pinigus saujoje, netekus ado: man ne Nusiypsojau sau ir papuriau galv.

Gyvenimas kupinas staigmen. Eidama registratr buvau kita moteris nei prie por va land. Nervai beveik nurimo, jauiausi tarsi sudeginusi tilt senj gyvenim. Vis dar buvau savimi, bet dabar turjau di diul paslapt ir nauj suvokim apie vidinius iteklius. Te bedirbo ta pati registrator. Po velni, ji, savaime suprantama, paklaus, kodl taip greitai ivaiuoju. Ipykinau paruot is torij apie tai, kad turiu skubiai grti namo, nes susirgo vaikas, taigi atjau susimokti. Kambarin neivalys kambario, dl to kitam sve iui bus lyktu.

Tikiuosi, kad js vaikelis greitai pasveiks, - maloniai pasak ji. Einant automobilio link man netiktinai palengvjo, kad viskas baigsi. Taiau vykis registratroje nedav ramybs.

Tik vyliausi, kad paklodes ryt pakeis. Bet kokiu atveju kam barin nesupras, k veikiau, o a daugiau ten nebeapsistosiu kambariai pernelyg apiur. Akimirk sdjau jausdamasi isekusi ir iek tiek susijaudinusi, vienu metu nustebusi ir nusiraminusi, kad tai padariau.

Taip, jauiausi kiek apskretusi ir norjau pamirkti vonioje, bet, Jzau Kristau, padirbusi vos daugiau nei valand gavau pinig sisko Tas pirmasis susitikimas tapo es miniu paskutiniu tyrimo proceso etapu - sitikinau, kad galiu, kad vl taip pasielgsiu. Iskyrus nekantr laukim padaryti tai, ko niekada anksiau nedariau to daugiau patirti neteks , pats susitikimas nebuvo n perpus toks blogas, kaip maniau. Tai buvo tik labai nykus seksas su mogumi, kurio daugiau nebeivysiu.

Sakyiau, gana lengvas bdas usidirbti - dabar inojau, kad nieko baisaus usiimti seksu su nepastamuoju viebuio kambaryje. Tiesiog turjau daugliau planuoti remdamasi pa mokomis, kuri pasismiau tame nutriuusiame kambaryje.

Vaiuojant namo topteljo, kad Aidanas tikrai nra turtin gas - kininkai puse etato negarsja didelmis pajamomis. Jei jis neisisukindamas galjo sumokti, mane apm pasitik jimas, kad toki sum galsiu gauti nuolatos.

Tiesa, jis buvo kiek netaytas - neskusto veido, nevariais dinsais, per ilgais plaukais - ir neturjo stiliaus pojio. Man patinka doms pokalbiai ir paintys su naujais monmis, o tai Aidanas buvo per tylus kaimo vyriokas ir neturjo apie k kalbti.

Bet sek so man trko labiau, nei maniau, taigi jei galiau taikytis kitokio kalibro vyr, buvo didel tikimyb, kad galsiu tuo i tikrj mgautis ir udirbti daug pinig. Situacija be pralai mjim. Nusprendiau paderinti primimo kriterijus" ir itin priekabiai vertinti vyrus, su kuriais sutiksiu pasimatyti. Mano skonio - patyrusio, tvarkingo vyro - draugija tikriausiai bus maloni, o maloni draugija reikia malonesn seks. Juk susijau dinimas prasideda nuo pokalbio. Nemanau, jog asmeninis malonumas daugeliui palydovi toks svarbus, bet man atrod, kad taip bus lengviau.

Taigi Nusprendiau susitikti tik su tais, kurie maloniai bendravo, protingai kalbjo ir apibdino save kaip variai nusiskutusius. Laikysiuosi to paties pagrindinio kriterijaus rinktis vedusius arba sipareigojusius vyrus, kadangi jie taip pat kaip a turi, k prarasti. I anksto atidiai vertinsiu juos kalbdama telefonu, stengdamasi paymti atrankos langelius ir klausydamasi uuomin, spjani su jais nesusidti. Man sukant keliuk prie namo suvito darbinis telefonas, gavs tekstin praneim.

Jis buvo nuo Aidano: Ai u susi tikim. Tikiuosi, namo grai saugiai. Kiek kart taip bna, kai usiimi juo u dyk? T nakt valand valandas mirkau vonioje, vis dar apsvai gusi nuo dien upldusio adrenalino. Diaugiausi, kad visk itvriau, ir tikjau, kad naujasis darbas nebus n perpus toks blogas, kaip baiminausi.

Toli grau nepanaus pasibaistinus pornografijos vaigds vertus dalykus, kuri, kaip maniau, reikalaus seks perkantys vyrai - ties sakant, viskas buvo la bai banalu.

Pamaniau, kad klientui turjo patikti, antraip bt atsisaks man sumokti ir tikrai nebt pasivargins grti su skola. Be to, tai bylojo, kad jis siningas - to nebiau tikjusis i vyro, mokanio palydovei u seks.

Galbt turjau ikreip t sekso pramons ir jos aptarnaujam vyr supratim - ar tai manoma? Matyt, buvo daug situacij, kai vyrams reikjo sekso u santyki rib, ir dl to jie netapo keistuoliais ar sekso fanatikais. Visa tai buvo stulbinamai nesudtinga.

Po to pirmojo susitikimo jauiausi tarsi pilnavert prostitut. Svarbiausia personaas, veikjas, vaidyba - kadangi skmin gai tai padariau, inojau galinti pakartoti. Suderinau klient atrankos kriterijus ir pasinaudojau pirmojo susitikimo pamo komis.

Kol galsiu investuoti j darbui skirt ap rang, turs pakakti gerj, dovanotj buvusio vyro. Nuo tos akimirkos, kai internete pasirod mano, masauo tojos", paslaug skelbimas, darbo telefonas skambjo beveik nuolatos, nors buvo ir akivaizdi pagyvjim.

Vakarais ir sa vaitgaliais skambuiai pldo be perstojo, sulaukdavau j ir anks tyvais rytais, kadangi vyrai naudodavosi kasdieniu vaiavimu j darb, kad pakeliui man paskambint. Man darsi labai lengva kalbtis telefonu apie seks ir vadovauti pokalbiui. Teikiau ne eilines palydovs paslaugas, tad, nordama laikytis atrankos kriterij, daugumai klient tursiu atsakyti. Taiau skambuiai praplt mano supratim apie seksualinius vyr polinkius.

Susida riau spd, kad tai malonus, ivaizdus vyras, taiau supratau, kad dl dabartins situacijos labai sitemps. Mums kalbantis jis usimin, kad jam dabar labai sunku: neteko darbo, o na mie reikalai klostsi prastai. Jis neisiplt, tik usimin negals apie tai kalbtis su mona, jauis spaudim ir poreik laikinai atsijungti. Ties sakant, tikjausi, kad igirds kain pads ragel, ypa kai minjo nedirbs, bet suma jo neatbaid.

Sutikau su juo pasimatyti ir susitarme kit dien susitikti viebutyje netoliese. Kambar usakiau kalb dama pasitikiniai ir profesionaliai. I kart buvo patogiau nei su tuo neskoningu deriniu, kur vilk jau susitikdama su pirmuoju klientu. Dar simeiau nauj apatini, dant epetl ir pastos, por kvapij vaki, iebtuvl ir grotuv. Drgnos servetls pra vers nusivalant makia ir norint skubiai apsivarinti po pa grindinio vykio. Kambarys buvo daug erdvesnis ir geriau rengtas nei ankstesnysis.

Jis buvo padalytas miegamj zon ir atskir poilsio sofos dal, kuri taps puikia vieta susipainti klientui atvykus. Kai udegusi vakes apvelgiau kam bar, nusiypsojau sau: bet kuris pamanyt, kad tuo usiimu Skubriai brkteljau Brajanui pranedama kambario numer, paskui atsisdau ir laukiau, jausdamasi mi lijon kart geriau nei su ankstesniuoju klientu. Pasigirdo beldimas duris.

Perbraukiau rankomis plaukus, atloiau peius ir atidariau duris. U j stovinio vyro elgesys niekaip neidav, kad jis susi tinka su palydove. Atrod kaip asmuo, atvyks konsultacij ar pas psichoterapeut: sunkiai kvpavo, kalbjo greitai ir susijaudins. Brajanas atrod btent taip, kaip atrodo mo gus, jau seniai pamirs rpintis savimi. Turjo antsvorio, rausvos odos spalvos, o po akimis tamsavo ratilai, bylojan tys apie miegoti neduodanius rpesius.

Pasiliau puodel arbatos ir pradjau panekes kaip ang tai, u k jis man sumoks. Nors jis sdjo ant sofos greta mans, mums kalbantis ir gurknojant arbat buvo neteks kvapo. Mintyse mkte ljo, kad tursiu nemaai aikintis, jei j itiks irdies sm gis. I patirties anksiau dirbant sveikatos prieiros srityje nujauiau, kad jis - idealus kandidatas infarktui arba irdies sutrikimui, ir n u k neketinau leisti jam susmukti mano draugijoje.

Atneiu tau stiklin vandens, nujau iki iaupo vonioje, paskui atneiau jam atsigerti. Prastai atrodai, - pasakiau duodama stiklin. T akimirk suskambo jo telefonas. Velni minint Jis atsiduso ir atsiliep. Pasak monai susitinks su biiuliu pasikalbti apie darb ir po poros valand gris namo. Matyt, name kakoks elektros gedimas, ir ji norjo, kad jis tai sutvar kyt. Jis pasak paskambinsis elektrikui, kai tik tursis laiko, o grs namo pats pasiirsis, kas negerai.

Jis baig pokalb ir atsipra u sutrukdym. Telefonas vl suskambo. Pavel gs ekran jis uvert akis. Vl skambino mona: norjo, kad jis tam tikru laiku grt namo, mat ji vliau susitinkanti su draugmis, o jis tursis priirti vaikus. Jis susitar su ja dl laiko, baig pokalb ir darkart atsipra.

A vel nikai nusivars. Jo istorija primin kitas krizs itiktoje Airijoje: prie kelis mnesius jis neteko darbo ir pirmkart sulauks pilnametys ts tapo bedarbiu.

Jis vis gyvenim dirbo ir aprpino eim, o mo na buvo nam eiminink ir augino du vaikus. Rodsi, kad ji nesupranta finansins j padties, ir toliau gyvena taip, kaip buvo pratusi, kai jis udirbdavo. Jo manymu, jai buvo nusiikti, jis jai nerpjo - tebuvo tik eimos maitintojas. Paklausiau, ar sak jai tai, ar atsisdo ir paaikino, koks atstumtas ir pris lgtas jauiasi? Atsak, kad j santykiai tokie jau daug met, kad jis nuleido rankas ir nebesistengia su ja kalbtis apie savo jausmus.

Rodsi, kad pokalbis j nuramino, pastebjau, jog jo kvpavimas tapo gilesnis, o pats atviraudamas atrod ra mesnis. Galbt pamanysi, kad perdedu, o dirbdama tok darb tikriausiai nuolat tai girdi, bet i tikrj jau kelerius metus tarp monos ir mans nieko nevyksta. Nuoirdiai j ujauiau. Man jis pasirod padorus vyru kas ir mane sukrt, kaip jam viduje skaudu.

Jo malonios m lynos akys buvo atviros, bet lidnos, ir pasijutau nepaisanti fizinio patrauklumo ir prisirianti prie mogaus, kur miau painti. Po tiek streso, pridr jis, jau eis mnesius nepatyr erekcijos ir nerimavo, kad ir dabar nepavyks, jau nekalbant apie tai, kad teks j ilaikyti ir usiimti seksu. Patikinau j, kad tikslas - ne erekcija ar orgazmas. Svarbiausia - atsipalai duoti, mgautis pokalbiu ir skirti laiko sau. Jis giliai kvp ir atsiduso.

Jau se niai tai kaupiu ir maniau sprogsis nuo tampos. Paklausiau, ar jis neprietaraut, jei perimiau visk savo rankas ir nukreipiau j tai, kas tarp ms nutiks, praiau jo pasitikti manimi - juk inau, k daranti. Jis i visos irdies sutiko, man rodos, jam palengvjo, kad tereiks klausyti mano nurodym ir atsijungti. More information. Saved by. The site was founded 7 years ago. Send password Email address: This must be the email address associated with your account.

Get traffic statistics, SEO keyword opportunities, audience insights, and competitive analytics for Animotukas. Who is online. In total there is 1 user online:: 1 registered, 0 hidden and 0 guests based on users active over the past 5 minutes Most users ever online was on 07 Mar The website server is using IP address Postcards from Postcrossing and forum Postcrossing. It is really fun to receive and send cards all over the world.

The rank is calculated using a combination of average daily visitors to this site and pageviews on this site over the past 3 months. Gyveni atvirukais? Tada ateik. The charset for this site is utf The final card for today from Christina.

Many thanks for all seven cards. If you have not changed this via your user control panel then it is the email address you registered your account with. Kasdien- postcrossing. A postcard exchange project that invites everyone to send and receive postcards from random places in the world.

For free! Over the time it has been ranked as high as 1 in the world, while most of its traffic comes from Lithuania, where …. The following text on your page renders in a way that may be difficult for some of your visitors to read. The website server is using IP …. According to Whois record of Postcrossing. The current Postcrossing.